acıqlanmaq

f.
1. Acığı tutmaq, hirslənmək, hiddətlənmək, qızmaq. Hər şey üçün adam acıqlanmaz. Niyə belə acıqlanmısan? – Nəbi bərk acıqlanmışdı. Boz atın ağzını geri qaytarıb, naçalnikin qoşununa təpindi. «Qacaq Nəbi». Nina mənim Sərdar Rəşidlə söhbətimi gördüyündən yenə də acıqlandı. M. S. O.. Tez-tez ayağı sürüşdüyündən isə <Qarakişi> daha da acıqlanırdı. Ə. Ə..
2. Birinin üstünə qışqırmaq, məzəmmət etmək, danlamaq. Atası oğluna acıqlandı.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Look at other dictionaries:

  • acıqlanma — «Acıqlanmaq»dan f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qabarmaq — 1. f. Qabar əmələ gəlmək, qabar olmaq. Var ol, bala, yorulsa da, qabarsa da əl; Bir daş üstə bir daş qoya gərək hər insan. Ə. Cəm.. // Bərkimək. <Gəldiyevin> ürəyi daş kimi bərkimiş, əsəbləri ağac kimi qabarmışdı. M. C.. 2. f. 1. Yüksəlmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • acışmax — I (Böyük Qarakilsə) acıqlanmaq, hirslənmək. – Səhvini də:ndə niyə acışırsan? II (Şəki) göynəmək. – Yaram yaman acışır …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • bozarmax — I (Ağdam) xarablaşmaq, sərtləşmək, pozulmaq (hava haqqında). – Hava yaman bozarıf, qarramasa yaxşıdı; – Hava bozarıf, də:sən, yağış yağajax II (Ağdam, Bərdə, Şuşa, Tərtər) hirslənmək, əsəbiləşmək, acıqlanmaq. – Arvad üsdümə elə bozardı ki,… …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • havalammax — (Çənbərək, Kürdəmir) acıqlanmaq, özündən çıxmaq. – Nə havalanırsan, o ki uşaxdı (Kürdəmir); – İmirzalı çox havalanıf (Çənbərək) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • hünüx’ləmməx’ — (Daşkəsən, Gədəbəy) hirslənmək, acıqlanmaq. – Timsalı, birinə ajığın tutanda hünüx’ləneysiη (Daşkəsən); – Nə:η, hünüx’ləneysiη, qovaxmı onu munnan qavax? …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • yelləmmək — (Naxçıvan) məc. – acıqlanmaq, hirslənmək. – Üssümüzə nə belə çox yellənirsən? …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • zoddammax — (Zəngilan) acıqlanmaq, hirslənmək. – Mə:m üsdümə nə zoddanırsaη, sözüη var, get özüynən danış …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • zortdammax — (Cəbrayıl, Mingəçevir) acıqlanmaq, üstünə qışqırmaq . – Sən nə zortdanısaη mə:m üsdümə? (Cəbrayıl) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • acımaq — 1. f. 1. Acı olmaq, acı dad vermək, acılaşmaq, tündləşmək. 2. Turşumaq, qıcqırmaq, yetişmək. Xəmir acımışdır. 3. dan. Acıqlanmaq, hirslənmək. . . Qəssab Şamil ilə barışıb öpüşsə də, sabah, ya biri gün bir yavan ət üstə yenə acıyıb küsəcəkdir. C.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.